Safari Issue # 293
Safari Issue # 293

Safari Issue # 293

50.00

• HF-24 મારુત: સ્‍વદેશી લડાયક વિમાનના સફળ પ્રોજેક્‍ટને જ્‍યારે સેબોટાજ કરાયો અને વાત રફાલના સોદા સુધી પહોંચી
• ઇસરોની સમાનવ અવકાશયાત્રાનું વિજ્ઞાન
• વિદેશી ગાયનું દૂધ A1 હાનિકર્તા કેમ? અને A2 દૂધ હિતકારી કેમ?

In stock

Guaranteed shipping in 2 business days.

  • Ships directly from Harshal Publications
  • Order tracking available when shipped via courier
100% Safe Checkout

Additional information

Weight 150 g
Dimensions 27.5 × 20 × 0.3 cm
Format

Print

Languages

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.