અંક નં. ૨૯૫ | નવેમ્બર, ૨૦૧૮

મુખ્ય લેખ

મેજર ચાંદપુરીની અંતિમ વિદાયે ‘બેટલ ઓફ લોંગેવાલા’નું ફ્લેશબેક

મેજર ચાંદપુરીની અંતિમ વિદાયે ‘બેટલ ઓફ લોંગેવાલા’નું ફ્લેશબેક

બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં બર્બર જાપાને આંદામાન-નિકોબારમાં જ્યારે મોતનું તાંડવ મચાવ્યું

બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં બર્બર જાપાને આંદામાન-નિકોબારમાં જ્યારે મોતનું તાંડવ મચાવ્યું

ઈતિહાસમાં પોતાની 450 વર્ષની કારકિર્દી લખી ચૂકેલી પેન્સિલનાં ઈજનેરી પાસાં

ઈતિહાસમાં પોતાની 450 વર્ષની કારકિર્દી લખી ચૂકેલી પેન્સિલનાં ઈજનેરી પાસાં

જ્ઞાનકોષ + અજ્ઞાનકોષ જેવા વિકિપીડિઆની પોથી માંહ્યલાં રીંગણાં

જ્ઞાનકોષ + અજ્ઞાનકોષ જેવા વિકિપીડિઆની પોથી માંહ્યલાં રીંગણાં

ન્યૂટ્રિનો કણોના અભ્યાસ માટે તૈયાર કરાયેલો ભારતીય પ્રોજેક્ટ કેવો છે?

ન્યૂટ્રિનો કણોના અભ્યાસ માટે તૈયાર કરાયેલો ભારતીય પ્રોજેક્ટ કેવો છે ?